มติชนมติครู : ปันความคิด..การสอบทีแคส กับมิติการชี้โพรงให้กระรอก

มติชนมติครู : ปันความคิด..การสอบทีแคส กับมิติการชี้โพรงให้กระรอก

การศึกษา

มติชนมติครู  ปันความคิด..การสอบทีแคส กับมิติการชี้โพรงให้กระรอก จากปรากฎการณ์ที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 2566 ผ่านระบบการคัดเลือกกลางคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ทีแคส) และเปิดกว้างให้ผู้เข้าสอบแต่งชุดอะไรก็ ได้ขอแค่สุภาพ จะทำสีผม ทำเล็บได้ทุกสีสวมแว่น และอื่นๆ อย่างอิสระเสรีโดยไม่จำเป็นต้องใส่ชุดนักเรียนเข้าสอบดังที่เคยปฏิบัติ ที่มาของการเปิดกว้าง ผู้จัดการระบบทีแคส ปี 2566 แจงว่า ทปอ.ได้รับการร้องขอจากนักเรียน เช่น ทำไมอนุญาตให้ทาเล็บสีอะไรเข้าห้องสอบได้ และสีผม ทำไมไม่อนุญาตเหมือนทาสีเล็บบ้าง ดังนั้น การสอบ TGAT และ TPAT2-5 ในปีนี้ ทปอ.เปิดกว้างมาก โดยผู้เข้าสอบแต่งชุดนักเรียน หรือชุดพละ หรือชุดนักศึกษา เข้ามาสอบก็ได้ หรือไม่มีตราสถาบันการศึกษาก็ได้ และฯลฯ (มติชนออนไลน์ 3พฤศจิกายน 2565)

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเปิดกว้าง ผลที่ตามมาเกิดกระแส หรือมุมมองของผู้คนตามมาในหลากหลายมิติ ทั้งเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย ที่น่าสนใจการร้องขอของนักเรียนที่ต้องการให้เปิดกว้าง หรือมีอิสระกับการแต่งกายเข้าสอบนั้น ผู้เกี่ยวข้องไม่ได้แจ้งข้อมูล หรือตัวเลขให้สังคมได้ประจักษ์ว่ามีมากน้อยแค่ไหน